Crm’de Ajax İle Web Servisine Erişim

Crm 4.0 üzerinde formun load olayında bir web servisi ile iletişime geçmek için bir ajax çağrısı yapacağız.

Örnak olarak firma kartı açıldığında web servisinden herhangi bir veri alıp ekrana bastıran bir kod yazalım.

Crm’e giriş yaptıktan sonra ;

Ayarlar > Özelleştirme > Firma > Formlar ve Görünümler > Form > Form Özellikleri > (yüklendiğinde – kaydedildiğinde) > Düzenle

Bu sırayı takip ettikten sonra karşınıza gelen alan javascript destekler ve isterseniz jqueryi import edip kullanabilirsiniz biz bu makalede javascript kullanıyor olacağız.

function OnLoad()
{
// Bir activeXObject oluşturuyoruz
var request = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");

//Yaptığımız isteğin bize geri döndüreceği 5 durumdan her biri için içerisindeki fonskiyonu çağırır
request.onreadystatechange = function() {

if (request.readyState == 4) { //istek tamamlandığında, response hazır olduğunda çalıştır

var responseXml = request.responseText;
alert(responseXml );
}
}
request.open("GET", "/ISV/checkUsers/checkUser.aspx");
// ISV klasörünün altındaki asp sayfasının path adresi
request.setRequestHeader("If-Modified-Since", "Sat, 1 Jan 2000 00:00:00 GMT"); // header
request.send(null); // istek gönderiliyor
}

 

Leave a reply:

Your email address will not be published.