C# ile Netopenx Kullanarak Netsis’e Cari Ekleme

Merhaba Arkadaşlar çok basit bir şekilde netopenx aracılığı ile netsise cari ekleyebilirsiniz.Netopenx’i kullanmamın en büyük nedeni direk veritabanına erişip birçok işlem yapmaktansa, netopenx kullanarak cari oluşturmak daha kolay çünkü ilişkili tüm tabloları bizim için arkaplanda dolduruyor olması ve bunu hatasız yapması bizim için en büyük avantajlardan bir tanesi.

Şimdi netopenx5.0 dll’imizi projenize referans olarak eklediğinizi varsayarak örneğimize geçelim,


Kod:

 

// Önce netsise erişmek için gerekli bilgileri bir fonksiyon yardımıyla oluşturuyoruz.

private static void GetNetsisAccessInfo()
{
 globalVariables.dbName = "TEST";
 globalVariables.dbUserName = "TEMELSET";
 globalVariables.dbUserPass = "";
 globalVariables.netsisUserName = "NETSIS";
 globalVariables.netsisUserPass = "NET1";
}

// Daha sonra gerekli parametreleri almak ve cari 
// oluştururken kullanmak için AddNewCari fonksiyonunu oluşturuyoruz.

public string AddNewCari(string _CARI_KOD, string _CARI_ISIM,  string _CARI_ADRES, 
			 string _CARI_TEL, string _CARI_FAX,   string _CARI_IL,
			 string _CARI_ILCE, string _VERGI_DAIRESI,string _VERGI_NUMARASI,
			 string _CARI_TIP, string _POSTCODE)
 {
      
	// Define Netopenx Objects
	Kernel kernel = new Kernel();
	Sirket sirket = default(Sirket);
	Cari cari = default(Cari);
	CariTemelBilgi cariTmlBlg = default(CariTemelBilgi);
	CariEkBilgi cariEkBlg = default(CariEkBilgi);

	try
	{
	
      GetNetsisAccessInfo();
 
    // bağlantı bilgilerini girerek şirket objemizi oluşturuyoruz
	sirket = kernel.yeniSirket(TVTTipi.vtMSSQL, globalVariables.dbName , globalVariables.dbUserName, "", 
		          globalVariables.netsisUserName, globalVariables.netsisUserPass, 0);

	cari = kernel.yeniCari(sirket);
	cariTmlBlg = cari.TemelBilgi();
	cariEkBlg = cari.EkBilgi();
	cariTmlBlg.CARI_KOD   = _CARI_KOD;     // Kod
	cariTmlBlg.CARI_ISIM   = _CARI_ISIM;     // Şirket Adı
	cariTmlBlg.CARI_ADRES  = _CARI_ADRES;    // Adres
	cariTmlBlg.CARI_TEL   = _CARI_TEL;     // Tel
	cariTmlBlg.FAX      = _CARI_FAX;     // Fax
	cariTmlBlg.CARI_IL    = _CARI_IL;      // İl
	cariTmlBlg.CARI_ILCE   = _CARI_ILCE;     // İlçe
	cariTmlBlg.VERGI_DAIRESI = _VERGI_DAIRESI;   // VD
	cariTmlBlg.VERGI_NUMARASI= _VERGI_NUMARASI;  // VN
	cariTmlBlg.CARI_TIP   = _CARI_TIP;     // tip (A) > Alış Faturası
	cariTmlBlg.POSTAKODU   = _POSTCODE;     // Posta kodu
	cariTmlBlg.ULKE_KODU   = "TR";        // Ülke Kodu
	cariEkBlg.CARI_KOD    = cariTmlBlg.CARI_KOD;// Ek bilginin hangi cari koduna
						    // ekleneceğini belirtiyoruz
		 
	// Tüm işlemler kayitYeni ile netsise ekleniyor
	
    cari.kayitYeni();

	return "Yeni Cari Başarıyla Eklendi ! Cari Kodu : " + _CARI_KOD;
	  
	}
	catch (Exception e)
	{
		return "An Exception occured =" + e.Message;
	}
	finally 
	{
        // açtığımız connectionları kapatmazsak eğer bir sonraki eklemede hata alırız
		Marshal.ReleaseComObject(cariEkBlg);
		Marshal.ReleaseComObject(cariTmlBlg);
		Marshal.ReleaseComObject(cari);
		Marshal.ReleaseComObject(sirket);
		kernel.FreeNetsisLibrary();
		Marshal.ReleaseComObject(kernel);
	}

}

//  Ve yeni carimiz eklenmiştir
 

Leave a reply:

Your email address will not be published.