C# ile Netopenx Kullanarak Netsis’e Fatura Girişi

Bu makalemizde netsise nasıl açık fatura girişi yapılacağını inceleyeceğiz.Giriş bilgilerini bir önceki makalemde tanımlamıştım yeni cari ekleme projesinin devamı niteliğinde olarak kodlamaya devam ediyoruz…

Kod :

public static string AddNewSaleInvoice(string _fatIRS_NO, string _cariKod,string _stokKODU)
{

GetNetsisAccessInfo();

Kernel kernel = new Kernel();
Sirket sirket = default(Sirket);
Fatura fatura = default(Fatura);
FatUst fatUst = default(FatUst);
FatKalem fatKalem = default(FatKalem);

try
{
sirket = kernel.yeniSirket(TVTTipi.vtMSSQL, globalVariables.dbName, globalVariables.dbUserName, "",
globalVariables.netsisUserName, globalVariables.netsisUserPass, 0);

fatura = kernel.yeniFatura(sirket, TFaturaTip.ftSFat);
fatUst = fatura.Ust();
fatUst.FATIRS_NO = _fatIRS_NO ; // 15 karakter
fatUst.CariKod = _cariKod;
fatUst.Tarih = // tarih
fatUst.ENTEGRE_TRH = // tarih
fatUst.FiiliTarih = // tarih
fatUst.TIPI = TFaturaTipi.ft_Acik;
fatUst.KDV_DAHILMI = true;

// ilk satır

fatKalem = fatura.kalemYeni(_stokKODU); // faturası kesicek ürünün stop kodu
fatKalem.STra_GCMIK = 10; // fatura bilgileri
fatKalem.STra_NF = 12; // fatura bilgileri
fatKalem.STra_BF = 12; // fatura bilgileri

// ikinci satır....

fatKalem = fatura.kalemYeni(_stokKODU);
fatKalem.STra_GCMIK = 10;
fatKalem.STra_NF = 12;
fatKalem.STra_BF = 12;

fatura.kayitYeni();

return "New Sale Invoice Successfully Added";
}
catch (Exception ex)
{
return "Error :" + ex.StackTrace;
}
finally
{
Marshal.ReleaseComObject(fatKalem);
Marshal.ReleaseComObject(fatUst);
Marshal.ReleaseComObject(fatura);
Marshal.ReleaseComObject(sirket);
kernel.FreeNetsisLibrary();
Marshal.ReleaseComObject(kernel);
}

}

 

 

Leave a reply:

Your email address will not be published.