Crm 4.0’da Label Oluşturma

Crm 4.0’da eğer label form ekranına form eklemek istiyorsanız, en kolay yol bir textbox oluşturma ve css ile label’a çevirmek olacaktır.Şöyle ki textboxı disable edersiniz ve border değerini 0 yaparsınız…

Sample :

convertControlToLabel( "new_mytextbox" ); // “new_mytextbox” form içersinde oluştrduğumuz textbox id'sidir

function convertControlToLabel( controlId ){
 var control = document.getElementById( controlId );

 if( control ){
  control.Disabled = true;
  control.style.border = "0px";
 }
}