jQuery’e Giriş

Selam arkadaşlar,

jQuery’den kısaca bahsetmiştim , şimdi ise size bir web projesinde çok sıkça karşılaştığımız işlemleri jquery ile nasıl yapabiliriz onu inceleyeceğiz.

Bir div içerisinde çeşitli nesnelerimiz nesnelerimiz olsun , şöyle ki :

Kod:

Sayfama Hoşgeldiniz

      Mennan Sevim

     Kod yazmayı seviyorum

Burcunuz nedir ?

  •            

  • Balık
  • Kova
  • Koç
  • Aslan          
  • Akrep

Hangi takımlısınız ?                                                      

Sigara kullanıyor musunuz ?                                                       

                   Tıkla                  

 

Html’imizi yukarıdaki gibi oluşturduk şimdi biraz jquery yazalım…

Kodlarımızı sayfadaki nesneler yüklendiği zaman çalıştıracağımız için document ready içerisine yerleştiriyoruz.

  $(document).ready(function () {
   // Kodumuzu bu alana yazacağız
  });

jQuery ile nesneleri tiplerine göre seçebilirsiniz.Sayfamızdaki h1 nesneleri için generic birkaç kod yazalım.

 
 // css
 $('h1').css("color", "green");

 $('h1').css("text-decoration", "underline");

 $('h1').css("background-color", "Blue");

 //operations
 // başlığın içeriğini sıfırlayalım
 $('h1').text("");

 // başlığın içeriğini değiştirelim
 $('h1').text("Sayfama Hepiniz Hoşgeldiniz");

// Attiributes
// başlığa attr ekle
$('h1').attr("title", "Karşılama Yazısı");

// başlığa tıklandığında
$('h1').click(function () {
  alert($(this).text());
});

Bu örneklerden sonra diğer html nesnelerini üzerinde nasıl işlem yapabileceğimize bir bakalım

Nesnere verdiğimiz id’ler , name’ler , type’lar attr veya class üzerinden , yani birçok özelliğine göre
yakalayabiliriz.

Nesneleri ID ve ClassName’e göre yakalama/seçme

// nesnemiz aşağıdaki p tagı olsun

Kod yazmayı seviyorum

// ID’yi temsil eden “#” + ID ile bu işlemi gerçekleştiriyoruz. var Intro = $(‘#testIntro’); // ya da // Classı temsil eden “.” + ClassName ile bu işlemi gerçekleştiriyoruz. var Intro = $(‘.cssIntro’); // yakaladıktan sonra bu nesne üzerinde istediğiniz işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Intro.css(“color”, “Red”); // gibi

Aşağıdaki karma örnekleri daha da ilerletip basit ve hızlı bir yoldan html nesnelerinizi yönetebilirsiniz.

    // id'si test ile başlayanları seçelim
    $("[id^='test']").css("text-decoration", "underline");

    // ul içersindeki li textlerine kendi title'larını verelim
    $('ul[id="ulChoose"] li').hover(function () { $(this).attr('title', $(this).text()); });

    // Dropdownbox nesnesinin değişme olayını tetikletelim
    $('#dpChooseTeam').change(function () {
      // btnShow butonunun valusuna seçilen nesnenin text'ini atayalım
      $('#btnShow').val($(this).find("option:selected").text());
    });

    // butona basıldığında seçili takımı ekrana bastıralım
    $('#btnShow').click(function () {
      alert($(this).find("option:selected").text() + " seçili");
    });

    // Sigara içermisiniz checkboxına tıkladğımızda checked olma durumunu ekrana bastıralım
    $('#chkDoYouSmoke').click(function () {
      alert($(this).attr("checked"));
    });
    
    // Checkbox'ın seçili olma/olmama durumunu buton ile set edelim
    $("#btnSmoke").click(function () {
      var chkDoYouSmoke= $('#chkDoYouSmoke');
      chkDoYouSmoke.attr('checked', !$checkbox.is(':checked'));
    });

    // nesne gizleme/gösterme
    $('h1').hide();
    $('h1').show();

    // clickme nesnesine tıklandığında resme animasyon ekleyelim
    $('#clickme').click(function () {
      $('#book').toggle('slow', function () {
        // Animasyon gerçekleşiyor...
      });
    });
 

jQuery’e basit bir giriş yaptık ayrıntılı incelemek için : jQuery Examples

Leave a reply:

Your email address will not be published.