Oracle’a Komut Satırı İle Erişim

Selam Arkadaşlar,

Eğer sisteminizde plsql developer ya da benzeri arayüzleriniz yok ise.Komut satırından oracle’a erişip gerekli işlemleri yapmanız gerekebilir.Bunun için izlemeniz gereken yol şöyledir:

İlk olarak sqlplus ile bağlantımızı başlatmak.Burada parametre olarak:
“/” kullanırsanız sizi oracle veritabanına işletim sisteminizdeki kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapmaya zorlayacaktır.
“/nolog” parametresi ise ‘no login’ anlamına gelir ve sizi direk olarak veritabanı kullanıcısı ve şifresiyle veritabanına bağlar.

şimdi /nolog parametresi ile bağlanalım.

SQL> sqlplus/nolog

sonraki komutumuz ve aldığı parametreler aşağıdaki gibi olmalıdır.
Username: Oracle vt kullanıcı adınız.
Password: Oracle vt şifreniz.
Tns Name: tnsnames.ora içerisindeki tanımlı tnsname iniz.
NOT: TNSNAME: Ağ hizmetlerinin isimlerini bağlatı tanımlayıcılarına mapler.
Daha basit anlatımıyla, tnsnames.ora dosyası oracle veritabanının basit bir
takma adla erişilebilmesini sağlar.

SQL> connect [Username]/[Password]@[Tns_Name]

Connected!

Artık sorgularınızı ya da insert/update/delete işlemlerinizi buradan gerçekleştirebilirsiniz.

Leave a reply:

Your email address will not be published.