Oracle’a Komut Satırı İle Erişim

Selam Arkadaşlar,

Eğer sisteminizde plsql developer ya da benzeri arayüzleriniz yok ise.Komut satırından oracle’a erişip gerekli işlemleri yapmanız gerekebilir.Bunun için izlemeniz gereken yol şöyledir:

İlk olarak sqlplus ile bağlantımızı başlatmak.Burada parametre olarak:
“/” kullanırsanız sizi oracle veritabanına işletim sisteminizdeki kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapmaya zorlayacaktır.
“/nolog” parametresi ise ‘no login’ anlamına gelir ve sizi direk olarak veritabanı kullanıcısı ve şifresiyle veritabanına bağlar.

şimdi /nolog parametresi ile bağlanalım.

SQL> sqlplus/nolog

sonraki komutumuz ve aldığı parametreler aşağıdaki gibi olmalıdır.
Username: Oracle vt kullanıcı adınız.
Password: Oracle vt şifreniz.
Tns Name: tnsnames.ora içerisindeki tanımlı tnsname iniz.
NOT: TNSNAME: Ağ hizmetlerinin isimlerini bağlatı tanımlayıcılarına mapler.
Daha basit anlatımıyla, tnsnames.ora dosyası oracle veritabanının basit bir
takma adla erişilebilmesini sağlar.

SQL> connect [Username]/[Password]@[Tns_Name]

Connected!

Artık sorgularınızı ya da insert/update/delete işlemlerinizi buradan gerçekleştirebilirsiniz.

Oracle’a komut satırı ile erişim

Selam Arkadaşlar,

Eğer sisteminizde plsql developer ya da benzeri arayüzleriniz yok ise.Komut satırından oracle’a erişip gerekli işlemleri yapmanız gerekebilir.Bunun için izlemeniz gereken yol şöyledir:

İlk olarak sqlplus ile bağlantımızı başlatmak.Burada parametre olarak:
“/” kullanırsanız sizi oracle veritabanına işletim sisteminizdeki kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapmaya zorlayacaktır.
“/nolog” parametresi ise ‘no login’ anlamına gelir ve sizi direk olarak veritabanı kullanıcısı ve şifresiyle veritabanına bağlar.

şimdi /nolog parametresi ile bağlanalım.
SQL> sqlplus/nolog

sonraki komutumuz ve aldığı parametreler aşağıdaki gibi olmalıdır.
Username: Oracle vt kullanıcı adınız.
Password: Oracle vt şifreniz.
Tns Name: tnsnames.ora içerisindeki tanımlı tnsname’iniz.
NOT: TNSNAME: Ağ hizmetlerinin isimlerini bağlatı tanımlayıcılarına mapler.Daha basit anlatımıyla, tnsnames.ora dosyası oracle database’in basit bir takma adla erişilebilmesini sağlar.

SQL> connect [Username]/[Password]@[Tns_Name]

Connected!

Artık sorgularınızı ya da insert/update/delete işlemlerinizi buradan gerçekleştirebilirsiniz.

Leave a reply:

Your email address will not be published.