C# Tuple Nesnesi

Tuple için generic bir taşıyıcı ya da class görevi görür diyebiliriz. Bir metodunuz var ve 2 ya da daha fazla veri dönmek istiyorsunuz ve bunu yapabilmek için farklı yöntemler kullanabilirsiniz. Class oluşturabilirsiniz ya da out parametrelerini kullanabilirsiniz ya da tuple nesnesi ile n adet dönüş değeri saklayabilirsiniz.

Örnek:

public Tuple<string, bool> CommitPackageLine() 
{ 
   // commit impl.    //*     
   string Result = "Commit operation is success!";    
   bool HasError = false;     
   return Tuple.Create(Result, HasError);  
}
var result = CommitPackageLine(); // Commit operation is success! result.item1 // false result.item2

Leave a reply:

Your email address will not be published.