Tnsnames.ora

Oracle veritabanına erişimi ister tnsnames.ora içerisinde yer alan alias adları ile ya da direct mode yöntemini kullanarak bağlantı cümlesi ile gerçekleştirilebilir.

Oracle thttps://www.connectionstrings.com/oracle/nsnames.ora adındaki dosyayı bilir ve bağlanmak için alias(IBM_PROD,REMOTE_SERVER2,LOCAL_TEST_DB gibi) tutar ve girilen ailas karşılığını dosya içerisinden bularak bağlantıyı sağlar.

Örnek tnsnames.ora dosyası:

# tnsnames.ora Network Configuration File: C:\oracle\product\10.2.0\db_1\NETWORK\ADMIN\tnsnames.ora
 # Generated by Oracle configuration tools.

IBM_PROD =
 (DESCRIPTION =
 (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.2.155)(PORT = 1521))
 (CONNECT_DATA =
 (SERVER = DEDICATED)
 (SERVICE_NAME = PROD)
 )
)

REMOTE_SERVER2 =
 (DESCRIPTION =
  (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 95.87..77.95)(PORT = 1521))
  (CONNECT_DATA =
  (SERVER = DEDICATED)
  (SERVICE_NAME = PROD)
 )
 )

LOCAL_TEST_DB =
 (DESCRIPTION =
  (ADDRESS_LIST =
  (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.2.156)(PORT = 1521)))
  (CONNECT_DATA =
  (SERVICE_NAME = PROD)
 )
 )

Tnsnames.ora dosyasına %ORACLE_HOME%\network\admin adresinden erişebilirsiniz.

*ORACLE_HOME adresini bilmiyorsanız, [cmd]>regedit>hkey local machine/software/oracle/KEY_OraDb10g_home1