Tnsnames.ora

Oracle veritabanına erişimi ister tnsnames.ora içerisinde yer alan alias adları ile ya da direct mode yöntemini kullanarak Connection Strings cümlesi ile gerçekleştirilebilir.

Oracle tnsnames.ora adındaki dosyayı bilir ve bağlanmak için alias(IBM_PROD,REMOTE_SERVER2,LOCAL_TEST_DB gibi) tutar ve girilen ailas karşılığını dosya içerisinden bularak bağlantıyı sağlar.

Örnek tnsnames.ora dosyası:

# tnsnames.ora Network Configuration File: C:\oracle\product\10.2.0\db_1\NETWORK\ADMIN\tnsnames.ora
 # Generated by Oracle configuration tools.

IBM_PROD =
 (DESCRIPTION =
 (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.2.155)(PORT = 1521))
 (CONNECT_DATA =
 (SERVER = DEDICATED)
 (SERVICE_NAME = PROD)
 )
)

REMOTE_SERVER2 =
 (DESCRIPTION =
  (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 95.87..77.95)(PORT = 1521))
  (CONNECT_DATA =
  (SERVER = DEDICATED)
  (SERVICE_NAME = PROD)
 )
 )

LOCAL_TEST_DB =
 (DESCRIPTION =
  (ADDRESS_LIST =
  (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.2.156)(PORT = 1521)))
  (CONNECT_DATA =
  (SERVICE_NAME = PROD)
 )
 )

Tnsnames.ora dosyasına %ORACLE_HOME%\network\admin adresinden erişebilirsiniz.

*ORACLE_HOME adresini bilmiyorsanız, [cmd]>regedit>hkey local machine/software/oracle/KEY_OraDb10g_home1