.SVG ve .WOFF uzantılarını iis’e tanıtmak

IIS’e publish ettiğiniz web uygulamanızın eğer tanımlı değilse svg ve woff uzantılı dosyalarınıza erişim yetkisi verseniz dahi erişemediğini görürsünüz.
Bunun asıl sebebi bu uzantıların iis tarafından erişilebilir olsa da tanımlanmadığı için kullanamıyor olmasıdır.

Uzantıları tanımlamak için web.config üzerinde aşağıdaki satırları eklemeniz gerekiyor.

</configuration>
..
<system.webServer> 
    <staticContent> 
      <remove fileExtension=".woff" /> 
      <mimeMap fileExtension=".woff" mimeType="application/x-font-woff" /> 
      <remove fileExtension=".woff2" /> 
      <mimeMap fileExtension=".woff2" mimeType="application/font-woff2" /> 
      <mimeMap fileExtension=".svg" mimeType="image/svg+xml" /> 
    </staticContent> 
  </system.webServer> 
  
</configuration>

 

 

Leave a reply:

Your email address will not be published.