MongoDB Kullanıcı Oluşturma

1) MongoDB’yi başlat.
mongod –dbpath /data/db
2) Veritabanına eriş.
mongo
3) Kullanıcıyı oluştur.
use some_db
db.createUser(
{
user: “IT01”,
pwd: “xyz123”,
roles: [ { role: “readWrite”, db: “veritabani_adi_db” },
{ role: “read”, db: “some_other_db” } ]
})
4) MongoDB’yi yeniden başlat.
mongod –auth –dbpath /data/db
5) Yetkili kullanıcı ile tekrar giriş yapmayı dene.
use some_db
db.auth(“myNormalUser”, “xyz123”)
db.foo.insert({x:1})
use some_other_db
db.foo.find({})

Leave a reply:

Your email address will not be published.