MongoDB Kurulum (Windows)

(1) MongoDB’yi indir ve kur
(2) bin klasörünü environment path’e ekle
(3) c:\data\db klasörünü oluştur
(4) c:\data\mongod.log dosyasını oluştur
(5) Aşağıdaki kod satırını çalıştır (Servis olarak kurmak için)
.\mongod.exe –install –logpath c:\data\mongod.log –logappend –bind_ip 12 7.0.0.1 –dbpath c:\data\db
(6) MongoDB servisi çalıştır
net start MongoDB
(7) Son olarak komut satırına mongo yazarak veritabanı durumunu kontrol et

Leave a reply:

Your email address will not be published.