Oracle’da kullanıcı oluşturma ve izinler nasıl verilir ?

Oracle’da bir kullanıcı oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin.
– Sistem kullanıcısı olarak bağlan

CONNECT <USER-NAME>/<PASSWORD>@<DATABASE NAME>;

– Kullanıcı sorgusunu oluştur

CREATE USER <USER NAME> IDENTIFIED BY <PASSWORD>;

– Rolleri sağlayın

GRANT CONNECT,RESOURCE,DBA TO <USER NAME>;

– Ayrıcalıkları sağla

GRANT CREATE SESSION GRANT ANY PRIVILEGE TO <USER NAME>;
GRANT UNLIMITED TABLESPACE TO <USER NAME>;

– Tablolara erişim sağlayın.

GRANT SELECT,UPDATE,INSERT ON <TABLE NAME> TO <USER NAME>;

Leave a reply:

Your email address will not be published.