MongoDB Kurulum (Windows)

(1) MongoDB’yi indir ve kur (2) bin klasörünü environment path’e ekle (3) c:\data\db klasörünü oluştur (4) c:\data\mongod.log dosyasını oluştur (5) Aşağıdaki kod satırını çalıştır (Servis olarak kurmak için) .\mongod.exe –install –logpath

MongoDB Nedir ?

MongoDB, yüksek performans, yüksek kullanılabilirlik ve otomatik ölçekleme sağlayan açık kaynak kodlu bir belge veritabanıdır. Basit bir deyişle, MongoDB belge odaklı bir veritabanı olduğunu söyleyebiliriz. 10gen isimli bir şirket tarafından