MongoDB Kurulum (Windows)

(1) MongoDB’yi indir ve kur (2) bin klasörünü environment path’e ekle (3) c:\data\db klasörünü oluştur (4) c:\data\mongod.log dosyasını oluştur (5) Aşağıdaki kod satırını çalıştır (Servis olarak kurmak için) .\mongod.exe –install –logpath