Tnsnames.ora

Oracle veritabanına erişimi ister tnsnames.ora içerisinde yer alan alias adları ile ya da direct mode yöntemini kullanarak bağlantı cümlesi ile gerçekleştirilebilir. Oracle thttps://www.connectionstrings.com/oracle/nsnames.ora adındaki dosyayı bilir ve bağlanmak için alias(IBM_PROD,REMOTE_SERVER2,LOCAL_TEST_DB